A Non-Profit Organization For Animals
11月同主子齊齊出腳儲里數
每行1公里Paul&Shark愛心捐 $5 $20
{cke_protected}{C}%3C!%2D%2DEndFragment%2D%2D%3E
動物英雄聯盟邀請全港毛孩成為萬里英雄
11月一齊出腳行出健康

多走動不單可以身心變靚,更可以 幫助沙律貓狗之家250位愛寵打防疫注射,
呢份聖誕禮物極之窩心!
​​目標10,000公里
各路英雄幫幫腳啦!
  點樣做萬里英雄
將主子們11月行街既里數打卡就得喇!
 出發前!
   
下載任何能紀錄步行里數及附有拍照功能的應用程式
如: Nike+,Fitbit,Runkeeper,Tractive Dog Walk
  越多主子越多里數

如果一次有兩位主子一齊行,里數雙倍計,如此類推

注意!今次萬里英雄只計毛孩所行里數,只係得人類唔計呀!
出發喇!

每次主子一出腳就啟動應用程式紀錄里數,行完記得影張相打卡,方便我地識別主子身份!
萬里英雄打卡位
3大打卡平台任您揀,總有一個啱您
上載相片至Paws Hero 動物英雄聯盟
臉書專頁
   
加標籤  #10000km4vaccine  #IAmASharkaholic
上載至個人Facebook並設為公開帖子
加標籤  #10000km4vaccine  #IAmASharkaholic
Tag 埋我地 @pawsherohk
或者上載至個人Instagram
 (帳戶要設為公開帳號)
加標籤  #10000km4vaccine #IAmASharkaholic  
最後Tag埋我地 @pawshero
立即打卡
立即上載
立即打卡

我們都歡迎拼貼圖呀! 

明白奴才有時好大頭蝦會唔記得即時打卡儲里數,所以歡迎後補拼貼相片一次過紀錄,記得要11月內提交呀!

準備好未?11月2日約定您「快閃1公里」

Paws Hero動物英雄聯盟同各位熱身,11月初齊出腳行一公里,吹住海風,睇住靚靚維多利亞港做善事呀!

日期:11月2日(星期五)
時間:晚上10時正
起步:中環民光街10號碼頭
路線:沿民光街海旁行到4號碼頭折返

重要事情要講三次!
11月2日晚上10時中環10號碼頭!
11月2日晚上10時中環10號碼頭!
11月2日晚上10時中環10號碼頭!到時見!

愛心贊助

講左咁耐主子出腳行,奴才上載里數相片,咁就得?
無錯!因為愛心贊助商Paul&Shark會出錢資助毛孩們每行一公里捐出$5,所以主子每行一步都係善舉呀!

Paul&Shark11月1至30日的10%營業額捐出以支持毛孩里數回贈,全數幫助沙律貓狗之家購買疫苗!

為答謝毛孩出腳出力,Paul&Shark更送出限量版萬里英雄索袋背包。
意大利製造質料上乘,非常適合奴才同主子行街街用呀!
想得到就記得11月2日參加「快閃1公里」或者親臨Paul&Shark專門店購買任何貨品,免費送俾大家!

索袋背包數量有限, 送完即止。